Jimmy's House Zhongshan District, 台北市

酒店服務及設施

活動設施

旅遊服務櫃檯

酒店服務

電梯

當日入住時間

退房時間Jimmy's House Zhongshan District, 台北市 地址: No.11, Nanjing W. Rd., Zhongshan Dist., 中山區, 台北市, 台灣

>>線上立即預訂-Jimmy's House Zhongshan District, 台北市
    小旅行 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()