Chang Ti Metropolis Commercial Hotel Zhongli City, 中壢市

酒店服務及設施

酒店服務

電梯

當日入住時間

退房時間Chang Ti Metropolis Commercial Hotel Zhongli City, 中壢市 地址: No 198, Xinxing Rd., 中壢市, 台灣

>>線上立即預訂-Chang Ti Metropolis Commercial Hotel Zhongli City, 中壢市
    小旅行 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()